ชาวประมงติณฯ ได้รับเกียรติร่วมนำขบวน “พาป๋าหลบบ้าน” อย่างยิ่งใหญ่

วันนี้ 21 สิงหาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ รวมกว่า 300 ชีวิต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนนำชาวสงขลา ฝั่งสิงหนคร สทิงพระ เส้นทางที่ 3 ขบวนเดิน – วิ่ง ตรงข้ามวัดแหลมพ้อ – สวนประวัติศาสตร์ฯ ในเวลา 06:30 น. ตั้งขบวน ณ เชิงสพานติณสูลานนท์ฝั่งวัดแหลมพ้อ ริ้วกระบวนประกอบด้วย 👉ขวนนำผู้มีเกียรติ นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ และคณะ ผู้ติดตาม จำนวน 99 คน 👉ขบวนคณะกองเกียรติยศตัวแทนชาวสงขลา จำนวน 99 คน นำรถบุบชาติ รูปป๋า 👉ขบวนคณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และโรงเรียนสงขลาวิทยาคม รวมทั้งประชาชนทั่วไป จำนวนมาก

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *