ประมงติณฯ ต้อนรับและรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วันนี้ 14 กันยายน 2565 (เวลา 09.00 น.) นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเสริมความเข้มแข็ง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นำโดย ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ณ ห้องประชุมแสมบาน อาคารศูนย์วิทยาบริการ และอาคารต่างๆที่ใช้จัดกระบวนการเรียนรู้แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้ง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *