ประมงติณฯ สถานศึกษาแห่งคุณภาพ ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565…

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 – 12.30 น. นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับชั้น ปวช.ภาคปกติ และกลุ่ม อศ.กช. ระดับชั้น ปวส. ภาคปกติ และทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมแสมบาน อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นการแสดงความยินดีและเสริมสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ พิธีการครั้งนี้ จัดขึ้นโดยงานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น 66 คน และมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติแก่นักศึกษาอย่างคับคั่ง สามารถชมรูปทั้งหมดได้จาก….https://drive.google.com/…/1Um7TjUHEynzL8l0OOpnOvAEwlW…

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการเดินเรือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *