การประชุมโครงการปรับพื้นฐานและพัฒนาวินัยนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดา วงศ์วุฒิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมโครงการปรับพื้นฐานและพัฒนาวินัยนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ ปัณวรรณ์ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นายพงศ์เทพ สุวรรณโณ หัวหน้าแผนกวิชาการเดินเรือ และคณะครูแผนกวิชาการเดินเรือ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ วิทยาลัยประมงติณสูสานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *