ปัจฉิมนิเทศ…การแนะนำครั้งสำคัญก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

…วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 10.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแนะนำการใช้ชีวิตของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.ภาคปกติ และกลุ่ม อศ.กช. ระดับชั้น ปวส. ภาคปกติ และทวิภาคี โดยได้รับเกียรติจากคุณวันชัย กุลเจริญ เจ้าของกิจการฟาร์มกุ้งทะเล (ศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ รุ่นที่ 😎 เดินทางมาเป็นวิทยากรเผยแพร่ประสบการณ์ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมแสมบาน อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 105 คน และมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติแก่นักศึกษาอย่างคับคั่ง

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการเดินเรือ#เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *