ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะ เข้าพบปะ นายอุดม สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะวิทยา

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายกรกช มณีสว่าง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เข้าพบปะ นายอุดม สุขมี ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะวิทยา เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อตกลงและความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นแกนมัธยม ณ โรงเรียนจะนะวิทยา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *