ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานของนักเรียนนักศึกษา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.45 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประงติณสูลานนท์ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ และคณะผู้บริหารจากสถานศึกษาต่างๆ นำ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบาย ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานติดตามและแผนงาน รมช.ศธ. และคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานของนักเรียนนักศึกษา ณ ลานศูนย์วิทยาบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ต่อจากนั้น ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เมนูที่จัดทำเป็นผลผลิตจากกุ้งขาวของวิทยาลัยฯ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาให้ความอนุเคราะห์ในการจัดทำอาหารครั้งนี้ ภายใต้การดำเนินงานของ นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *