ต้อนรับ ผอ.กิตติศักดิ์ กั่วพานิช

…วันนี้ 27 ก.ค. 65 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมใจกันต้อนรับนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เดินทางมารับหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมีผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา และผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก อากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *