ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะ เข้าเยี่ยมชม “ตลาดอาหารปลอดภัย ประมงติณรวมใจ สร้างเครือข่ายตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.45 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประงติณสูลานนท์ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ และคณะผู้บริหารจากสถานศึกษาต่างๆ นำ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เข้าเยี่ยมชม “ตลาดอาหารปลอดภัย ประมงติณรวมใจ สร้างเครือข่ายตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ณ เต็นท์หน้าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *