ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *