ประมงติณฯ จับมือสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

วันนี้ 8 กันยายน 2565 (เวลา 09.00 น.) นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้ นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ ในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาชั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรศักดิ์ จินา ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี และรับฟังการนำเสนอผลงงานหลักสูตรของสถานศึกษา มีสถานศึกษาในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมการพัฒนา จำนวน 43 แห่ง ในการนี้ วิทยาลัยฯมอบหมายให้นางพชริดา ขำขจร หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นางมณฑารพ ลิ่มวชิรโชติ หัวหน้างานความร่วมมือ และคณะครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *