ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาเรียน ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้ปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ในวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565 และหากสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ จะเปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *