ประมงติณฯ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วิถีธรรม วิถีพุทธ ปีใหม่ ประจำปี 2566

…วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 10.30 – 17.00 น. นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม สืบสานประเพณีไทย วิถีธรรม วิถีพุทธ ปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ อาคารหอประชุมพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ซึ่งมีการทำกิจกรรมสานความสัมพันธ์ และความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมีคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *