ประมงติณฯ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

…วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 รวมถึงให้กำลังใจนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ ที่เข้ารับการทดสอบ โดยมีนางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ และมีคณะครูที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *