ประมงติณฯ ขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบโมดูลอาชีพ โดยเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพมหาราช

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 26 คน ซึ่งเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้แบบโมดูลอาชีพ และการจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้พัฒนารูปแบบการสอนในสถานศึกษา ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ซึ่งให้การต้อนรับและนำชมสถานศึกษาอย่างอบอุ่น

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *