วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ต้อนรับและขอบคุณเทศบาลตำบลพะวง ที่อนุเคราะห์รถน้ำ มาให้บริการรดน้ำต้นไม้ สนามหญ้า ภายในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์และฝ่ายบริหาร ต้อนรับและขอบคุณเทศบาลตำบลพะวง ที่อนุเคราะห์รถน้ำ มาให้บริการรดน้ำต้นไม้ สนามหญ้า ภายในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *