เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ รับองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยไว้ในพระราชูปถัมภ์

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โปรดเกล้าฯ รับองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยไว้ในพระราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้าพระพุทธเจ้าขอเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยพรานทะเล
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *