บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา