บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา