วิทยาลัยประมงติณสูลาลนนท์ จัดพิธีประดับแถบเครื่องหมายชั้นปี ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2564

#วินัยและความรับผิดชอบคือพื้นฐานอาชีพ….วันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลาลนนท์ โดยแผนกวิชาการเดินเรือ จัดพิธีประดับแถบเครื่องหมายชั้นปี ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการฝึกอบรมปรับพื้นฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะชาวเรือ ของผู้เรียนสาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ให้เกียรติประดับแถบเครื่องหมายชั้นปี แก่นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูวิทยลัยประมงติณสูลานนท์ และผู้ปกครองนักศึกษา เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ภายในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 อย่างเคร่งครัด

#สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center)สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *