ประกาศจากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *