ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้มีสิทธฺิ์เข้าร่วมอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้าร่วมอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมอาหาร วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more