ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ณ พื้นที่ อบต. บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชฯ

ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563 นายธาฎา ศิณโส หัวหน้างานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำตัวแทนครู ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ออกบริการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ณ พื้นที่ อบต. บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยบริการซ่อมและถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

Read more