งานแนะแนวฯ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาฯ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์ หัวหน้างานแนะแนวฯ และครูที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ในการเข้าแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียน ปวช.3 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุม อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *