ร่วมจัดโครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) ฯ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ ปัณวรรณ์ และนายสุธี บัวหนู ผู้รับผิดชอบงานลูกเสือวิสามัญฯ ได้จัดโครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) ให้ลูกเสือวิสามัญ โดยมีนายสุทัช อิสโม ครูผู้ทรงคุณค่า ทำหน้าที่ประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *