นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ คุณณัฏฐ์พงศ์ พูนสุขศร ผู้บริหารโครงการบริหารจัดการน้ำ ดร.ปริเวท วรรณโกวิท ผู้เชี่ยวชาญการจัดการน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์

Read more