ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา

Read more