ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 18.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ ปัณวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ และนางสุปราณีย์ ธัญญรัตน์ ครูชำนาญการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5

Read more