วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ และร่วมพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ และร่วมพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญเพื่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

Read more