เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้ นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

Read more

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย หน่วยพรานทะเล ครั้งที่ 32

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย หน่วยพรานทะเล ครั้งที่ 32 และเปิดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2 และเยี่ยมชมร้านจำหน่ายอาหาร ปลาสวยงาม นิทรรศการ ผลงานของนักศึกษาแต่ละชมรม ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26

Read more