ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย หน่วยพรานทะเล ครั้งที่ 32

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย หน่วยพรานทะเล ครั้งที่ 32 และเปิดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2 และเยี่ยมชมร้านจำหน่ายอาหาร ปลาสวยงาม นิทรรศการ ผลงานของนักศึกษาแต่ละชมรม ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมพราน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *