ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

ด้วยวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤษภาคม 2566 ในเวลาราชการ ผู้สนใจสมัครด้วยต้นเองได้ที่ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมีรายละเอียดตามภาพประกาศต่อไปนี้

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ รายละเอียดดังประกาศรับสมัครใต้โพสต์นี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ศึกษารายละเอียดการเลือกสรร ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ อย่างละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านเอง และขอให้ทุกท่านโชคดีในการคัดเลือก…. #สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีต่อไปนี้ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวทำสัญญาจ้างพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามประกาศฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เวลา 08.30

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

🔊🔊🔊ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์📣📣📣 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสสาขาวิชา 102 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสสาขาวิชา 102 ในวันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดดังประกาศรับสมัครใต้โพสต์นี้ ขอให้ผู้เข้ารับการเลือกสรร

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ด้วยวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 ในเวลาราชการ ผู้สนใจสมัครด้วยต้นเองได้ที่ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Read more