ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน รายละเอียดดังแนบ หากมีข้อสงสัยติดต่อ อ.เยาวดี 099-4434938 (งานบุคลากร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *