ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF) และบริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด (PFP) ร่วมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าฯ

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ คณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF) และบริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด (PFP) ร่วมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าเกษตรและประมงให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามโครงการผลิตและจำหน่ายสัตว์น้ำปลอดภัย ประมงติณฯ รวมใจสร้างเครือข่าย ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช โดยจำหน่ายกุ้งขาวปลอดภัยจำนวน 300 กิโลกรัม ขนาด 32 ตัวต่อกิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 220 บาท พืชผัก ข้าวสาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำจากแผนกวิชา เครือข่ายนักเรียน อศ.กช. ศิษย์เก่า และชุมชน ซึ่งจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ณ บริเวณเต็นท์ใกล้สะพานลอยหน้าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *