12 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดโครงการ ฝึกอบรม หลักสูตร “พื้นฐานอาชีพชาวเรือ (ฺBasic Seamanship)” สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมแสมบาน อาคารศูนย์วิทยบรการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จับมือบริษัทเดินเรือยักษ์ใหญ่ เตรียมความพร้อมผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี… วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “พื้นฐานอาชีพชาวเรือ (ฺBasic Seamanship)” สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการเดินเรือ

Read more