ประมงติณฯ เร่งพัฒนาคุณธรรม นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดกิจกรรมเกิน 51%

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดกิจกรรมหน้าเสาธง เกิน 51% ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ

Read more