ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และกองลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีฯ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสุทัช อิสโม ครูผู้ทรงคุณค่า พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ ปัณวรรณ์ นายสุธี บัวหนู ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จำนวน 1 กอง 34 คน

Read more

ร่วมจัดโครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) ฯ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ ปัณวรรณ์ และนายสุธี บัวหนู ผู้รับผิดชอบงานลูกเสือวิสามัญฯ ได้จัดโครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) ให้ลูกเสือวิสามัญ โดยมีนายสุทัช อิสโม ครูผู้ทรงคุณค่า

Read more