7 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ดำเนินกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2565 ณ ศาลาการเปรียญ วัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2565 … วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา พร้อมใจกันดำเนินกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

Read more