ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผลการพิจารณาการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผลการพิจารณาการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 #สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ 2563 #ศูนย์CVMสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ#ศูนย์CVMสาขาวิชาการเดินเรือ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 📣เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตราปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2567ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบนี้

Read more

รับสมัครนักเรียนนักศึกษา (รอบทั่วไป) ตั้งแต่ 3 มกราคม 2567 ถึง 22 มีนาคม 2567

รับสมัครนักเรียนนักศึกษา (รอบทั่วไป) ตั้งแต่ 3 มกราคม 2567 ถึง 22 มีนาคม 2567#วิทยาลัยประมงแห่งแรกของประเทศไทย#สร้างคนดี มีความรู้ สู่อาชีพนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ 2563 #ศูนย์CVMสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ#ศูนย์CVMสาขาวิชาการเดินเรือ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รับสมัครบุคคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Read more

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567

โอกาสมาแล้ว….วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัครแล้วนะ… ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ ข้างล่างนี้ น้องๆนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องงานทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในวันและเวลาราชการ หรือ สามารถสมัครออนไลน์

Read more

13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00-10.30 ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาส วันนวมินทรมหาราชฯ

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00-10.30 น.วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดย นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย นางเยาวดี รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล ครู

Read more