ต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะทำงาน ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตามนโยบายของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรและประมง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.45 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประงติณสูลานนท์ นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ และคณะผู้บริหารจากสถานศึกษาต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบาย ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานติดตามและแผนงาน รมช.ศธ. และคณะทำงาน ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตามนโยบายของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรและประมง และการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *