ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ในโอกาสได้รับคำสั่งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางพชรภัทร สุธารักษ์ ครูชำนาญการ และนางสาวเอมอร สว่างพงศ์ ครูชำนาญการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ในโอกาสได้รับคำสั่งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *