ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานมอบเสื้อยืดโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ “น้ำเพื่อชีวิต” ฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.40 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานมอบเสื้อยืดโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ “น้ำเพื่อชีวิต” ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา ซึ่งเสื้อดังกล่าวได้รับมอบจาก ดร.คุณหญิกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *