ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดสถานศึกษา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดสถานศึกษา ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *