วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิด “การฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิด “การฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล” ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนที่กำลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายบัญชา อิสระโชติ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัดอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *