วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าดูพื้นที่ และพูดคุยปรึกษาหารือ ในการทำ MOU หลักสูตรแกนมัธยม ร่วมกันระหว่างวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ และนายกรกช มณีสว่าง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เข้าพบนางสาวมิสกะห์ เจะแม็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เข้าดูพื้นที่ และพูดคุยปรึกษาหารือ ในการทำ MOU หลักสูตรแกนมัธยม ร่วมกันระหว่างวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ อ.เมือง จ.สงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *