ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะ เข้าเยี่ยมชมการสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาจากนักศึกษา ปวส.1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.35 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประงติณสูลานนท์ และคณะผู้บริหารจากสถานศึกษาต่างๆ นำ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เข้าเยี่ยมชมการสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาจากนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ โรงเพาะฟักสัตว์น้ำจืด วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *