ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) และสาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2566

📣📣📣 โดยกำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. และ กำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา สาขาวิชาการเดินเรือ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 07.00-17.30 น. รายละเอียดดังประกาศที่แนบ ขอให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกศึกษารายละเอียดกำหนดการ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ อย่างละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านเอง และขอให้ทุกท่านโชคดีในการคัดเลือก….✌️✌️✌️เอกสารประกาศhttps://drive.google.com/…/1zuKKPZNxzfBgemBI8lJ…/view…

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *