📢ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัววันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

Read more

📢ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

Read more

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน รายละเอียดดังแนบ หากมีข้อสงสัยติดต่อ อ.เยาวดี 099-4434938 (งานบุคลากร)

Read more

📢ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน สมัครได้ตั้งแต่ 12-16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องงานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more