16 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายกรีฑา ดิษโสภา เป็นประธานในพิธี

“ศิษย์ได้ดี เพราะมีครู” พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู โดยมีกิจกรรม

Read more

กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 11.30 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดย นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

Read more

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา พร้อมใจกันจัดพิธีวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี…วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา พร้อมใจกันจัดพิธีวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

Read more