ขอแสดงความยินดี กับรางวัลผลการแข่งขันทักษะทางวิขาชีพ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564

#รางวัลจากความทุ่มเท

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ #ขอแสดงความยินดี กับรางวัลผลการแข่งขันทักษะทางวิขาชีพ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้….

1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานเหรียญทอง….

2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประมง มาตรฐานเหรียญทอง….

3. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการสาธิตวิชาชีพ มาตรฐานเหรียญทอง….

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์(เนื้อไก่) มาตรฐานเหรียญทอง….

5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการจัดสวนถาด มาตรฐานเหรียญทอง….

6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ มาตรฐานเหรียญทอง….

7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพ สาขาประมง มาตรฐานเหรียญทอง….

8. การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้ มาตรฐานเหรียญทอง….

9. การนำเสนอผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย มาตรฐานเหรียญทอง….

10. การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาสัตวศาสตร์และประมง มาตรฐานเหรียญทอง….

11. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร มาตรฐานเหรียญเงิน….

12. การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ ระดับ ปวช./ปวส. มาตรฐานเหรียญเงิน….

13. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิชฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต มาตรฐานเหรียญทองแดง….

14. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิชฐ์ด้านเพื่อการประกอบอาชีพ มาตรฐานเหรียญทองแดง….

15. การแข่งขันทักษะการสร้างสี่อสิ่งพิมพ์ มาตรฐานเหรียญทองแดง….

16. การแข่งขันทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส มาตรฐานเหรียญทองแดง

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center)สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

#เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *